Static House by TWS & Partners

22 Tháng Ba 2019 | 10:52 Chiều

Studio TWS & Partners  có trụ sở tại Jakarta  đã hoàn thành dự án Nhà tĩnh trong năm 2010.

Khu nhà hiện đại rộng 600m2 này nằm ở Jakarta, Indonesia.

Nhà tĩnh của TWS & Partners