Thiết kế salon tóc Mai Lan

Khách hàng: Chị Mai Lan
Địa chỉ: Nguyễn Chí Công - Hà Nội
Năm thực hiện: 2014
Diện tích: 40m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC