Thiết kế khu Trà Đạo phong cách Trung Quốc – Việt Nam – Nhật Bản

Khách hàng: Công Ty CP TV và Đầu Tư Xây Dựng Hòa Bình
Địa chỉ: Resort Lâm Sơn Hòa Bình
Năm thực hiện: 2019
Diện tích: 500m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC