Hoàn thiện căn hộ cao cấp Vincom Bà Triệu

Khách hàng: Chị Trâm Anh
Địa chỉ: Vincom Bà Triệu
Năm thực hiện: 2018
Diện tích: 140m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC