Hoàn thiện căn hộ cao cấp Metropolis 29 Liễu Giai

Khách hàng: Mr Tùng & Minh Anh
Địa chỉ: CC Cao cấp Metropolis 29 Liễu Giai - Hà Nội
Năm thực hiện: 2018
Diện tích: 76m2

CÁC DỰ ÁN KHÁC